Informasjon

VTG kurs - Huseby & Hankø

lørdag 10. juni 2017

Påmelding på hjemmesidene i tidsrommet tor 16. mars - fre 9. juni

Informasjon:

VTG kurset kjøres over 2 dager.

Pris kr 1995,- inkludert kurs og fritt spill 2 baner
Kun kurs koster kr 495,-.

Huseby & Hankø golfklubb og Onsøy golfklubb samarbeider om VTG kursene.
Sesongen 2017 avholdes det 8 VTG kurs; 4 på hvert sted:
14-15 april - Onsøy
6-7 mai - HHG
27-28 mai - Onsøy
10-11 juni - HHG
24-25 juni - Onsøy
10-11 juli - HHG
12-13 aug - Onsøy
23-24 sept - HHG

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til kurset; gjoril@hhg.no eller mb 90 95 99 00.