Vellykket årsmøte

Publisert: 7. februar 2018  av Gjøril Johnsson Solberg

Årsmøtet ble gjennomført mandag 5. februar på klubbhuset.

Det møtte frem 33 stemmeberettigede. Møtet ble gjennomført stille og rolig.

Det som kan nevnes er at årsmøtet vedtok å kreve inn ekstra avgiften klubben nå må betale til Norges golfforbund med kr 20,- allerede fra 2018. NGF vedtok på Golftinget høsten 2017 at de skulle øke IT avgiften med kr. 20,- pr medlem. Fra 2019 legges denne avgiften på klubbkontingenten. Avgiften sendes ut som en tilleggsavgift.

Spilleavgift og klubbkontingent sendes ut onsdag 7. februar.

Det nye styret består av følgende personer:
Finn-Egil Borge-Hansen - styreleder
Jan Ivar Martinsen - kasserer
John-Robert Karlsen - juniorleder
Mette Kallerød - dameleder
Dagfinn Jensen - seniorleder
Lars Antonsen - turneringsleder
Gunn Tove Slettfjerding - sekretær

Leif Pettersen - varamedlem
Henning Karlsen - varamedlem