Bane

Lokale regler

Vedlagt finner du Lokale regler på Huseby & Hankø golfbane. 
Det finnes også noen midlertidig lokale regler pr 2021, disse ligger også vedlagt.