SE DAGENS STATUS

STATUS - HUSEBY & HANKØ GOLFKLUBB

Golfbanen:STENGT
Driving range:STENGT
Treningområde:STENGT
Treningsgreen:STENGT
Kvalitet på greener:N/A
Ballplassering:N/A
Utleie golfbiler:STENGTi
Golfbil på banen:STENGTi
Klubbhus:STENGTi
Shop:STENGT
Klubbkontor:ÅPENi
Booking protimer:ÅPENi

Banetilstand

(Avventer rapport)

Dagens aktiviteter

Ingen registrerte.

Værutsikter

Samarbeidspartnere