Golfshop

Avtale om løpende bet. av spilleavg. Huseby & Hankø golfbane

Avtale med løpende betaling av spilleavgift på Huseby & Hankø Golfbane gir rett til fritt spill på alle våre tre baner i Kystgolf: Soon Golfbane, Huseby & Hankø Golfbane og Hvaler Golfbane. Huseby & Hankø Golfbane er hjemmebanen.

Alle som tegner avtale med løpende betaling av spilleavgift på Huseby & Hankø Golfbane, forplikter seg til samtidig å tegne avtalegiroavtale og å være medlem av Huseby & Hankø Golfklubb.

Det har siden vinteren 2009 vært et nært samarbeide mellom 3 golfbaner i Akershus og Østfold. Disse 3 golfbanene betegner seg som Kystgolf og består av følgende baner:

1. Soon Golfbane
2. Huseby & Hankø Golfbane
3. Hvaler Golfbane

Hensikten med samarbeidet er å bidra til at golfsporten utvikler seg videre til å bli en folkesport gjennom å tilby mulighet til spill på inntil 3 baner for klubbens medlemmer og nye medlemmer. Vi har stor tro på at dette nye tilbudet også vil trekke til seg medlemmer fra Oslo, Akershus og indre Østfold, hytteeiere i regionen og ikke minst skape økt golfinteresse langs kystlinjen fra Oslo, Son, Moss, Fredrikstad og Hvaler. Dette er et unikt golfkonsept med mange nye muligheter på alle plan.
Dette samarbeidet vil også kunne styrke klubbens satsning på barn og ungdom, gjennom at disse i større grad får anledning til å spille på flere baner og dermed større variasjonsmuligheter.
Det har kommet entydige signaler fra våre klubbers medlemmer om at dette konseptet og valgfriheten er noe man setter pris på.