Golfshop

Informasjon om medlemskap og spill Huseby & Hankø Golfbane

Organiseringen av golfanlegget
Huseby & Hankø Golfbane AS eier golfanlegget i Fredrikstad. Huseby & Hankø Golfbane AS leier arealene av en grunneier og leieavtalen løper over 40 + 40 år. Huseby & Hankø Golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund (NGF) og Norges Idrettsforbund, og er underlagt de krav og regler som til en hver tid gjelder.

Avtale godkjent av NGF regulerer forholdet mellom Huseby & Hankø Golfklubb og Huseby & Hankø Golfbane AS. Et nært og godt samarbeid mellom golfklubb og baneselskap er prioritet, og er en forutsetning for at Huseby & Hankø Golfbane skal være et trivelig og inkluderende golfanlegg.
 
Årskontingent
Årskontingent er summen av to kostnader, hhv. spilleavgift og klubbkontingent. Spilleavgiften fastsettes av Huseby & Hankø Golfbane AS og skal relatere seg til kostnader ved daglig drift og vedlikehold av Huseby & Hankø Golfbane. Klubbkontingenten fastsettes av årsmøtet i Huseby & Hankø Golfklubb og dekker avgifter til NGF og utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter. Eventuell utmelding av Huseby & Hankø Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter.


Klubbkontingent
Årsmøtet som avholdes i januar/februar måned fastsetter årlig klubbkontingent for Huseby & Hankø Golfklubb. For året 2013 er klubbkontingenten satt til følgende:

Senior                              kr. 675,-
Senior fra 68 år                kr. 575,-
Junior - opp til 21 år         kr. 275,-

Ved ønske om å være klubbmedlem med utstedelse av Golfkortet påløper kr. 400 i årlig avgift i tillegg til klubbkontingenten.


Spilleavgift
Huseby & Hankø Golfbane AS fastsetter i samråd med klubben den årlige spilleavgiften på Huseby & Hankø Golfbane. Den årlige spilleavgiften for kommende år skal fastsettes i løpet av oktober måned inneværende år.

 
Prisliste spilleavgift Huseby & Hankø Golfbane 2013 Total spilleavgift Fordelt spilleavgift med månedlig trekk  
Hovedmedlem - som eier en spillerettighet  2 000,- 187,- 
Hovedmedlem - som ikke eier en spillerettighet  2 500,- 228,- 
Junior 0-23 år  1 500,- 145,- 
Student/vernepliktig                                    1 500,- 145,- 
Klubbmedlem senior og junior   400,-  


KYSTGOLF

Prisliste spilleavgift Kystgolf 2013 Total spilleavgift Fordelt spilleavgift med månedlig trekk
- Kystgolf består av golfbanene Huseby & Hankø, Soon og Hvaler.    
     
Kystgolf medlem - som eier en spillerettighet  4 400,- 382,-
Kystgolf medlem - som ikke eier en spillerettighet  4 900,- 423,-

Alle som har betalt årlig spilleavgift for Kystgolf har rett til fritt spill på Huseby & Hankø Golfbane, Soon Golfbane og Hvaler Golfbane.

En spillerettighet er et langsiktig rentefritt lån som gis av den enkelte kjøper. Spillerettigheten er forøvrig fritt omsettelig og kan selges tilbake til selskapet for pålydende. Utkjøp av spilleretter skjer i februar/mars. Pris på en spillerettighet er kr. 6.000,-. Umiddelbart etter kjøp av en spillerett vil Huseby & Hankø Golfbane AS utstede et nummerert og signert lånedokument.

Generelt om spilleavgiften
I tillegg til spilleavgiften tilkommer klubbens klubbkontingent. Klubbkontingenten betales en gang i året, normalt i februar/mars.

De som ønsker månedlig betaling av sin spilleavgift plikter å gjøre seg kjent med "Vilkår for avtale om løpende betaling av spilleavgift på Kystgolf sine baner".


Hvordan kan man sikre seg rett til fritt spill på Huseby & Hankø Golfbane?
Hvis du har lyst til å spille masse golf på vårt flotte golfanlegg, og bli en del av vårt trivelige golfmiljø har du to muligheter:
 
1. Er du sikker på at Huseby & Hankø Golfbane er det rette anlegget for deg, skaff deg en spillerettighet!
 
a) Kjøp en ny spillerettighet (gjennom Huseby & Hankø Golfbane koster en spillerettighet kroner 6 000,-) 

b) Kjøp en spillerettighet fra eksisterende medlem

c) "Lei en", "lån en" eller "få en" spillerettighet.

Er du junior (t.o.m. 23 år), student eller i førtstegangstjeneste trenger du ikke spillerett.
Under menyen øverst til høyre på siden finner du vårt "bruktmarked" for spillerettigheter. Her kan alle som ønsker sette inn en annonse kostnadsfritt.

2. Hvis du ikke er helt sikker på om du kommer til å bli værende medlem hos oss over tid, så kan du allikevel sikre deg de samme rettighetene som en spillerettsinnehaver!

a) Gjennom å betale "Avtale med løpende betaling av spilleavgift på Huseby & Hankø Golfbane" 

b) Gjennom å betale "Spilleavgift senior uten spillerettighet/Kystgolf".

Begge disse alternativene har en bindingstid på 12 måneder, og medlemskapet løper fra dato til dato. 

Flexibel betalingsordning av spilleavgift 
1. Årlig spilleavgift for de med spillerettighet forfaller i mars hvert år. Dersom du ønsker å dele opp beløpet så kan du gjøre det gjennom å betale med avtalegiro. 

2. Skriver du "Avtale med løpende betaling av spilleavgift på Huseby & Hankø Golfbane", så blir du belastet pr. mnd. Denne avtale forplikter 12 måneder, og har en oppsigelsestid på 4 måneder. 
Les mer om denne avtalen under menyen oppe til høyre: Avt. m. løp. bet. av spilleav.

3. Velger du å betale hele spilleavgiften for 12 måneder med en gang, så vil vi følge opp medlemskapetet ditt før 12 måneder er gått. Slik vil du enkelt og uten avbrudd få mulighet til å fortsette videre på din Kystgolfavtale med fritt spill.