Medlemskap og treningsavgifter

Alle våre medlemmer er automatisk medlem av Norges Golfforbund (NGF), og er da forsikret  gjennom medlemskontigenten som for juniorer er fastsatt til kr. 300,- for 2017. i tillegg til dette tilkommer spillrett på hovedbanen, som for 2017 utgjør;

Junior 0 - 12 år kr. 400,-
Junior 13 - 19 år kr. 1000,-
20 -28 år kr. 2000,-


NB: Er du nybegynner og ønsker å prøve golf som iddrett, er du hjertelig velkommen til våre faste treninger for prøvetrening i en måned. Hvis du finner ut at du har lyst til å fortsette må du i første omgang tegne klubbmesterskap ( 300,-) og treningsavgift for 1 eller 2 treninger pr uke. Utstyr får du låne hos oss.

For nærmere informasjon om medlemsskap og innmelding, klikk her

Treningsavgifter:

Treningsavgiften går til indekning av trener, baller under trening, turneringsavgifter, og andre treningstiltak i klubbens regi, og vil variere i de ulike årstidene for å tilpasse oss våre juniorers andre iddretssaktiviteter i tråd med barneiddretsbestemmelsene i Norges Idretsforbund.

Det er mulig for juniorer som er medlem ved andre baner og delta på treninger i regi av HHG. Dette betinger at man tegner et medlemsskap også i HHG, hvor man står fritt til valg av hovedklubb/medlemsskap. Samtidig må en delta på dugnader som er i regi av den enkelte treningsgruppe, samt betale de fastsatte treningsavgifter på lik linje med klubbens øvrige medlemmer. Medlemsskap må tegnes, da dette går uavkortet til organiseringen av juniorarbeidet ved klubben.

Utesesong April - September:

Knøtter og yngre Rekrutt:
  • 1 dags trening kr. 500,-
  • 2 dagers trening kr. 750,-

Rekrutt og Elite:
  • kr. 1.500,-

Vintersesong: Oktober - Mars:

Knøtter og yngre Rekrutt:
  • Søndagstrening fra 10-12 på Fredrikstad Golfsenter fra dette åpner og til det stenger. Pris kr. 500,-. Med forbehold om avtaler og endringer i treningsopplegget.

Rekrutt og Elite:
  • Torsdagstreninger fra 17-19 på Fredrikstad Golfsenter fra dette åpner til dette stenger. Det legges opp til egne PRO timer fra januar-mars for sesongoppkjøring. Pris kr. 1.000,-. Med forbehold om avtaler og endringer i treningsopplegget.