Nyhetsbrevet "På Jordet" kommer ut et par, tre ganger pr år. Det vil inneholde litt informasjon om hva som skjer og har skjedd i klubben vår og hva som skjer på banen.

God lesing !