Instruksjon - en eller flere personer

Sander står parat til å hjelpe dere med golfsvingen. Sander instruerer deg gjerne som enkeltperson eller flere sammen. Han er tilgjengelig dagtid, kveldstid og helger.

Sander anbefaler at man tar mer enn kun 1 instruksjonstime ( 25 min ). Fordelen med det er at man etter første instruksjonstime selv kan trene på det man har lært, for deretter å komme tilbake til Sander for videre oppfølging. Derfor er hans 3 timers pakker meget populære, og det de fleste velger.

Pris for instruksjon ( 1 instruksjonstime = 25 minutter ):

INSTRUKSJON PRIS MINUTTER
1 protime 300,- 1*25 minutter
3 timers pakke 800,- 3*30 minutter
5 timers pakke 1300,- 5*25 minutter
3 timers pakke med 9 hull banesepill 1450,- 3*25 min med bane
5 timers pakke med 9 hull banesepill 1950,- 5*25 min med bane
55 minutter med video 550,- 1*55 minutter
3*55 minutter med video 1500,- 3*55 min med video
3*55 min video med 9 hulls banespill 2150,-  
5*55 min video med 9 hulls banespill 2700,-  
Next level time 450,-  
Difficult lie 2*25 minutter 500,- 2*25 minutter
Sesongkortet, 30 min 1 gang pr uke 3500,- maks 15 pakker
     

Spesielle kursopplegg utover dette kan også tilpasses.

Sander kontaktes på mobil 91 87 98 21 eller email pro@hhg.no. Tid bestilles gjennom din profil i Golfbox. Mer informasjon om det finner du her.