Juniorer

Informasjon til foreldre

Husk at det viktikste spørsmål er ikke hvordan det har gått, men om de har hatt det gøy, og be de gjerne fortelle om de slag de var mest fornøyd med....

For at din datter eller sønn skal kunne utvikles og ha glede av golfen, trenger vi deres hjelp. Sørg for at barnet kommer i rett tid til treningen og turneringer. Møt opp gjerne 10 minutter før treningen slik at man har tid til å finne sin plass på treningsfeltet. La ditt barn være i fred på treningsfeltet med mindre du skal bistå trener når barnet er trygg i sine omgivelser. En del av golfens nytteverdi er at dette er en individuell idrett.

På turneringsdager anbefaler vi oppmøte senest 1 time før man skal ut å spille for å ha nok tid til oppvarming og informasjon.

Følg med på oppslagstavlen for å se på hva som skjer, eller følg med på klubbens juniorsider. Juniorleder vil løpende også sende ut mail med informasjon.

Vi vil også invitere dere foreldre inn til informasjon, og opplæring i golfen og ellers andre hyggelige sammenkomster. Har du lyst til å bidra til trenings- og turneringsgjennomføring, så ta kontakt med gruppens oppmann eller juniorleder.

NGF´s foreldrevettregler for turneringer:
  1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen
  2. Respekter turnerings arrangør, - leder og dommer og deres avgjørelser
  3. I samtlige juniorturneringer gjelder caddieforbud. Dette inkluderer også råd og hjelp til spilleren (Se Regelboken - definisjon av caddie og Regel 8 – råd)
  4. Hold god avstand til spillerne på banen (min. 10 m). Hold også god avstand til utslagssteder, fairways og greenområder
  5. Hvis du hjelper til å lete etter baller – let etter alle spillernes baller
  6. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær, må skje uten å forstyrre spillet
  7. Overlevering av golfutstyr (Se Regelboken - definisjon av Utstyr) skal godkjennes av dommer eller turneringsleder
  8. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder
  9. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning