Juniorer

Medlemskap og treningsavgifter

Alle våre medlemmer er automatisk medlem av Norges Golfforbund (NGF), og er da forsikret  gjennom medlemskontigenten som for juniorer er fastsatt til kr. 300,- for 2023. I tillegg til dette tilkommer spillrett på hovedbanen, som for 2021 utgjør;

Junior 0 - 12 år kr. 350-
Junior 13 - 19 år kr. 1 540,-


NB: Er du nybegynner og ønsker å prøve golf som iddrett, er du hjertelig velkommen til våre faste treninger for prøvetrening i en måned. Hvis du finner ut at du har lyst til å fortsette må du i første omgang tegne medlemskap og treningsavgift for 1 eller 2 treninger pr uke. Utstyr får du låne hos oss.

For nærmere informasjon om medlemsskap og innmelding, klikk her

Treningsavgifter:

Treningsavgiften går til indekning av trener, baller under trening, turneringsavgifter, og andre treningstiltak i klubbens regi, og vil variere i de ulike årstidene for å tilpasse oss våre juniorers andre iddretssaktiviteter i tråd med barneiddretsbestemmelsene i Norges Idretsforbund.

Det er mulig for juniorer som er medlem ved andre baner og delta på treninger i regi av HHG. Dette betinger at man tegner et medlemsskap også i HHG, hvor man står fritt til valg av hovedklubb/medlemsskap. Samtidig må en delta på dugnader som er i regi av den enkelte treningsgruppe, samt betale de fastsatte treningsavgifter på lik linje med klubbens øvrige medlemmer. Medlemsskap må tegnes, da dette går uavkortet til organiseringen av juniorarbeidet ved klubben.