Medlemskap

Medlemskap i Huseby & Hankø Golfklubb

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Huseby & Hankø Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.

Viktig:
Eventuell utmelding av Huseby & Hankø Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet.
For 2020 er klubbkontingenten satt til: Senior: 720,- og junior (0-21 år)/student 300,-.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Huseby & Hankø Golfklubb som hjemmeklubb?
  Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
 • Eventuell utmelding av Huseby & Hankø Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. For 2021 er klubbkontingenten satt til: Senior: 720,- og junior (0-19 år) 300,-.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.