Vedlikeholdsarbeid høsten 2019/ våren 2020

Publisert: 17. september 2019  av Gjøril Johnsson Solberg

Det nærmer seg slutten på sesongen 2019. Det betyr også tiden for vedlikeholdsarbeid og utbedringer på banen.

INFORMASJON OM BANEVEDLIKEHOLD       
 
Kjære medlemmer og gjestespillere!
 
Huseby & Hankø golfbane har i for første gang siden bygging i 2003 slitt med betydelige skader på fairway. Det var tørken sommeren 2018 som medførte at fairway på de fleste hullene ble så tørre at de sprakk opp og følgelig utgikk store deler av gressdekket. Vi har i alle år hatt meget gode fairway, men sesongen 2019 ble dessverre ikke dette tilfelle. I våres så valgte vi derfor å reså alle fairwayene med en innleid spesialmaskin for slike formål. Resultatet av denne totale operasjonen ble dessverre ikke som forventet.
 
Vi ønsker alle at banen skal komme tilbake i god standard, og i høst så velger vi følgelig å gjennomføre en del vedlikeholdsarbeid og utbedringer på banen. Vi gleder oss allerede til å presentere banen for medlemmer og gjestespillere sesongen 2020.


 
Følgende arbeide vil bli gjennomført høst/vinter 2019/20:

Greener:
Torsdag 12. september utførte vi skjæring av greener. Dette vil gro igjen i løpet av noen få dager. Avhengig av været så vil vi i uke 39 eller 41 gjennomføre en dyp hullpipelufting av greener. Det vil deretter bli tilført store mengder med sand, slik at greenene blir greie å spille på. Vi håper at vi får litt brukbare groforhold etter hullpipeluftingen slik at hullene blir litt mindre før vinteren kommer.
 
Fairway:
I uke 38 vil vi ta en full runde med skjæring, såing, lufting og sanding av alle fairwayene. Arbeidet vil om været er med oss bli utført i løpet av en uke. 


Bunkere:
Det er noen av bunkerne som har en noe kornete sandblanding, og det er nå bestemt at vi i løpet av høsten (sannsynligvis oktober) vil fjerne sanden. De bunkerne som vil bli tatt i første rekke er greenbunkerne på hull 3, 4 ( 2 stk ), 5 og 7. Det vil i vinter eller tidlig vår 2020 bli kjøpt inn ny sand. Vi jobber for å ha bunkerne klare med ny bunkersand til sesongstart 2020.
 

Teesteder:
Ved å gjennomføre utskifting av bunkersand så gir det oss tilgang på en del ekstra sand. Den bunkersanden som tas ut fra nevnte bunkere vil bli benyttet til å bygge om herre tee på hull 8 og ett helt nytt teested på hull 9. Arbeidet vil bli igangsatt i september 2019.
 
 


Roughen på hull 8:
På hull 8 vil det graves i roughen fra ca 100 meteren og inn bak green. Dette arbeidet vil være den siste delen av utbedringsarbeidet for sesongen 2020. Det er været som avgjør hvorvidt denne utbedringen lar seg utføre nå i høst eller om vi må vente til våren 2020.