Oppdatering av banearbeid

Publisert: 27. september 2019  av Gjøril Johnsson Solberg

Her er litt informasjon om det pågående banevedlikeholdet.

Ombygging av teestedet på hull 9 er påbegynt og teestedet er nå ferdig planert og vanningsanlegget er plassert ut.
Det er opparbeidet ny vei rundt teestedet.

Videre arbeid vil nå skje rundt roughen på hull 8.

Det er også fjernet sand fra fairway bunkeren på hull 8.