Årsmøte 2018 avholdes mandag 11. februar kl 18 !

Publisert: 4. januar 2019  av Gjøril Johnsson Solberg

Ønsker du tilsendt papirene for årsmøtet, ta kontakt med styreleder Finn-Egil Borge-Hansen. Årsmøtet avholdes på klubbhuset.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er fredag 25. januar 2019.
Eventell sak(er) kan sendes til til styreleder Finn-Egil Borge-Hansen på email fiborg-h@online.no

Sakspapirene kan fås ved henvendelse til styreleder Finn-Egil Borge-Hansen på samme email som over, evt til administrasjon på email gjoril@hhg.no senest 3 dager før årsmøtet avholdes.