Vellykket årsmøte

Publisert: 13. februar 2019  av Gjøril Johnsson Solberg

Mandag 11. februar ble årsmøtet for 2018 avholdt. I etterkant av møtet var det kort informasjon om ny pro.

Årsmøtet ble gjennomført uten store innvendinger og nytt styre ble valgt for neste periode.

Leder: Finn-Egil Borge Hansen
Kasserer: Jan Ivar Martinsen
Dameleder: Mette Kallerød
Juniorleder: John-Robert Karlsen
Seniorleder: Leif Pettersen
Turneringsleder: Lars Hjørulf Antonsen
Sekretær: Gunn Tove Slettfjerding

Varamedlem: Henning Karlsen
Varamedlem: Jonny Eriksen

I etterkant av årsmøtet ble det informert om ny pro. Huseby & Hankø GK har sammen med Onsøy GK kommet frem til ansettelse av 2 stk nye proer for sesongen som skal dele på oppgaven.

Martin Grythe og Elizabeth Vinter er våre nye proer. Mer informasjon om disse kommer litt senere.

Vi gleder oss til sesongstart 2019 !