Årsmøtet 2019 avholdes mandag 10. febr 2020 kl 18.

Publisert: 7. januar 2020  av Gjøril Johnsson Solberg

Ønsker du tilsendt papirene for årsmøtet, ta kontakt med styreleder Finn-Egil Borge Hansen. Årsmøtet avholdes på klubbhuset.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er fredag 24. januar 2019.
Eventell sak(er) kan sendes til til styreleder Finn-Egil Borge Hansen på email fiborg-h@online.no

Sakspapirene kan fås ved henvendelse til styreleder Finn-Egil Borge Hansen på samme email som over, evt til administrasjon på email gjoril@hhg.no senest 3 dager før årsmøtet avholdes.