Turneringsinfo

┼pningsturnering

l°rdag 6. juni 2020 - kl. 1300

Til turneringslisten

Type påmelding: Golfbox

Informasjon:

Greensome - tomannslag. Begge slår ut og velger beste utslag og deretter annenhver gang.