Seniorer

Tirsdagsgolfen

Det arrangeres ukentlige konkurranser på Huseby & Hankø Golfbane. Hver tirsdag morgen møtes omkring 30-40 ivrige golfere klare til dyst. Vi gleder oss over at vi har et solid innslag av damer som deltar, men ønsker oss flere. Ikke alle seniorer kan møte hver gang, men det er sjeldent at vi er færre enn 30 stykker som konkurrerer. Dette er en sosial turnering hvor alle kan delta, ha det hyggelig og bli kjent med flere medlemmer i klubben. Hovedhensikten er imidlertid å ha en trivelig formiddag på banen.

Påmelding til tirsdagsgolfen gjøres i Golfbox, eller sms til 90 78 70 02/ 40 53 60 45 senest kl. 09.00 samme dag. Påmelding kan også skje ved oppmøte senest kl. 09.30. Vi har shotgun start kl. 10.00.

Etter avsluttet spill tar de fleste seg tid til en hyggelig prat, en kaffekopp og litt å bite i, før det er premieutdeling for dagens spill.

Resultatene fra hver enkelt turnering legges sammen månedlig og totalt gjennom hele sesongen ( Order of Merit ). Dette blir løpende oppdatert på klubbhustavlen for Seniorer og i Golfbox.

Startavgiften er satt til 50 kroner for medlemmer og 30 kroner for gjester. 


Medlemmer uten spillerett, eller medlemmer fra andre klubber må betale greenfee på kr. 200 i tillegg til startavgift.

Vedlagt ligger oversikt over seniorgruppas aktiviteter i 2018.