Medlemskap

Informasjon om medlemskap og spill Huseby & Hankø Golfbane

Hull 9
Organiseringen av golfanlegget
Huseby & Hankø Golfbane AS eier golfanlegget i Fredrikstad. Huseby & Hankø Golfbane AS leier arealene av en grunneier og leieavtalen løper over 40 + 40 år. Huseby & Hankø Golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund (NGF) og Norges Idrettsforbund, og er underlagt de krav og regler som til en hver tid gjelder.

Avtale godkjent av NGF regulerer forholdet mellom Huseby & Hankø Golfklubb og Huseby & Hankø Golfbane AS. Et nært og godt samarbeid mellom golfklubb og baneselskap er prioritet, og er en forutsetning for at Huseby & Hankø Golfbane skal være et trivelig og inkluderende golfanlegg.
 

Årskontingent
Årskontingent er summen av to kostnader, hhv. spilleavgift og klubbkontingent. Spilleavgiften fastsettes av Huseby & Hankø Golfbane AS og skal relatere seg til kostnader ved daglig drift og vedlikehold av Huseby & Hankø Golfbane. Klubbkontingenten fastsettes av årsmøtet i Huseby & Hankø Golfklubb og dekker avgifter til NGF og utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter. Eventuell utmelding av Huseby & Hankø Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter.


Klubbkontingent
Årsmøtet har fastsatt følgende klubbkontingent for Huseby & Hankø Golfklubb for året 2024  (kontingent for 2025 blir vedtatt på årsmøtet i februar 2024):

Senior                                       kr. 720,-
Junior opp til 19 år           kr. 300,-

Spilleavgift
Huseby & Hankø Golfbane AS fastsetter i samråd med klubben den årlige spilleavgiften på Huseby & Hankø Golfbane. Den årlige spilleavgiften for kommende år skal fastsettes i løpet av november måned inneværende år. 
Du kan lese mer om spilleavgiften her

I tillegg til spilleavgiften tilkommer klubbens klubbkontingent. Klubbkontingenten betales en gang i året, normalt i januar/ februar.