Medlemskap

Medlemskap og priser for 2020


SPILLEAVGIFT PRISER 2020

 
Fortsatt samarbeid med Onsøy Golfklubb !

Tabellen under viser oppdaterte priser. Det er ingen prisøkning fra 2019 !

INNMELDING kan du gjøre her !
 
For oppgradering av medlemskapet, send mail til gjoril@hhg.no

Nytt av året er at vi har inngått avtale med Norkred for utsending av fakturaer.
Fakturaene kommer fremdeles pr epost/ efaktura.
 
Medlemskategori Spilleavgift Spilleavgift m/ Onsøy Kontingent Totalt
HHG/
Onsøy
Mnd
beløp **
Fritt spill medlemskap
 
2 500,- 5 950,- 720,- 3 220,- / 
6 670,-          
268,-/
556,-
 
Fritt spill 20-28 år
 
2 100,- 3 600,- 720,-  2 820,- /   
 4 320,-
195,-/
320,-
 
Fritt spill junior 13-19 år
 
1 100,- 2 400,- 300,-  1 400,- /        
2 700,-
116,-/
225,-  
 
Fritt spill junior 0-12 år
 
400,- 800,- 300,-  700,- /  
1 100,-


 
Klubbmedl. jr. 0-20 år
Klubbmedl. sr. over 20 år
 
500,-
500,-
  300,-
720,-
800,-
1 220,-
 
** Fordelt over 12 mnd.
 
Klubbmedlemskap junior og senior: Greenfee betales i tillegg de gangene man spiller. 

Har du eller skal du gjennomføre Veien til Golf kurs hos oss, er dette prisene for fritt spill på begge baner; Huseby & Hankø golfbane og Onsøy golfbane: 
 
Veien til Golf fra år 1 til år 3 Kontingent Spilleavgift Totalt
VTG år 1 m/ Onsøy 495,- 1 500,- 1 995,-
VTG år 2 m/ Onsøy 495,- 2 500,- 2 995,-
VTG år 3 m/ Onsøy 495,- 3 500,- 3 995,-

Klubbkontingent
Årsmøtet har fastsatt følgende klubbkontingent for Huseby & Hankø Golfklubb for året 2020:
Senior                              kr. 720,-
20 -28 år                          kr. 720,-
Junior 0-20 år                  kr. 300,-

Klubbkontingenten fastsettes av årsmøtet i Huseby & Hankø Golfklubb og dekker avgifter til NGF og utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter. Eventuell utmelding av Huseby & Hankø Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller email innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter.
 
Spørsmål ? Ta kontakt med Gjøril på email gjoril@hhg.no eller tlf. 934 00 819.